Ve spolupráci s Danem Grmelou a webem http://slamak.info nabízím případným zájemcům možnost návštěvy a komentované prohlídky našeho domu,

 

"Otevřené dveře"

 

V rámci návštěvy poskytuji konzultace z oblasti přírodního stavění, využití a vhodnosti aplikace přírodních a přírodě blízkých materiálů v interiéru a exteriéru.

Možnost i fyzického ozkoušení si práce se dřevem, hlínou, slámou (opracování dřeva, hliněné omítky, slaměné stěny) - uspořádání workshopu různého rozsahu - vždy záleží na domluvě.

Zaměřuji se na práci se dřevem, hlínou, slámou; Marocký štuk, ozeleněné střechy, konstrukce, alternativní zdroje energie, automatizace a propojení moderních a starých metod a technologií v jeden harmonicky fungující celek.
V případě zájmu prosím o kontaktování týden předem, abychom se domluvili na termínu návštěvy a ostatních podrobnostech.

Finanční podmínky:

  • 700Kč za 1-2 osoby a hodinu konzultace/prohlídky
  • +100Kč za každou další samostatnou osobu

pár, rodina je bráno jako 1-2 osoby, takže když přijede muž, žena a 3 děti, je to v rámci klasické konzultace za 700Kč/h

Pozor, ceny můžu v nutných případech uzpůsobit dle aktuálních možností návštěvníků.